HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Zmiany artykulów VAT w 2014 roku

Pytanie

Jakie sa zmiany w VAT w 2014 roku? Które artykuly usunieto, a które dodano?

2013-11-21

Odpowiedź

Od nowego roku wchodzi w zycie wiele zmian w obrebie przepisów VAT. Wykreslono sporo artykulów a dodano kolejne.

Nowoscia jest ze wprowadzono do ustawy przepisy regulujace wystawianie faktur.

Zmienia sie z 01.01.2014 :

  • moment powstania obowiazku podatkowego art. 19a
  • podstawa opodatkowania art. 29a
  • fakturowanie art. 106a - 106g, art. 112
  • wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów art. 13 ust. 6
  • eksport art. 41 ust. 9a i 9b
  • niektóre zwolnienia art. 43
  • prawa do odliczenia podatku naliczonego art. 86
  • odliczenie VAT od samochodów osobowych art. 86a
  • obrót przy ustalaniu proporcji art. 90 ust. 6 i 9a

2013-11-22