HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Pytanie

Jak prawidlowo ustalic wymiar urlopu wypoczynkowego?

2013-11-18

Odpowiedź

Podstawowym prawem pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik takiego prawa zgodnie z kodeksem pracy nie moze sie zrzec.

Pracownik podejmujac prace po raz pierwszy w roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z uplywem kazdego miesiaca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przyslugujacego mu za pelen rok kalendarzowy.

Dlugosc urlopu wypoczynkowego zalezy od stazu pracy i zasadniczo moze wynosic 20 dni - jezeli pracownik jest zatrudniony krócej niz 10 lat, badz 26 dni - jezeli pracuje on od co najmniej 10 lat. Kodeks pracy przewiduje równiez, ze przy obliczaniu wymiaru urlopu uwzglednia sie okresy pobieranej nauki:

  • zasadnicza lub zawodowa szkola wedlug czasu nauki nie wiecej jednak niz 3 lata
  • sredniej szkoly zawodowej wedlug czasu nauki nie wiecej niz 5 lat
  • sredniej szkoly ogólnoksztalcacej 4 lata
  • szkoly policealnej 6 lat
  • szkoly wyzszej 8 lat

Nalezy pamietac ze pracownik powinien nam przedlozyc stosowne swiadectwa szkolne i swiadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy. Na podstawie tych dokumentów mozemy poprawnie wyliczyc wymiar urlopu wypoczynkowego i zaprowadzic karte urlopowa.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepelnym wymiarze czasu pracy ustala sie proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pamietac nalezy jednak ze niepelny dzien urlopu zaokragla sie w góre do pelnego dnia.

Przyklad

Pracownik zatrudniony jest od 1.10.2013 roku , przysluguje mu wymiar urlopu 20 dni.
Ile dni urlopu przysluguje mu w 2013 roku?
20 dni / 12 miesiecy = 1.66 dnia x 2 miesiace roku 2013 = 3.33; zaokraglamy w góre.
Pracownikowi przysluguja 4 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2013.

2013-11-19