HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Ulga prorodzinna w roku 2013

Pytanie

Ulga prorodzinna - na co uwazac w zeznaniu za 2013 rok?

2013-11-12

Odpowiedź

Ulga prorodzinna

W zeznaniu za 2013 r. podatnik inaczej niz dotychczas rozliczy sie z ulgi prorodzinnej. Jego prawo do odliczenia wynikac bedzie z tego czy:

 • pozostaje w zwiazku malzenskim czy nie,
 • jaka ilosc dzieci wychowuje,
 • jakie sa jego zarobki (dochody).

Ile zarobilem – jaka kwota uprawnia do ulgi?

Prawo do ulgi przysluguje: rodzicom wychowujacym 1 dziecko i zarabiajacym w roku podatkowym nie wiecej niz 56.000 oraz:

 • wychowujacym dzieci, w tym wychowujacej je po orzeczeniu separacji prawnej, nawet przy separacji prawnej trwajacej caly rok (separacja faktyczna powoduje, ze podatnik pozostaje w zwiazku malzenskim),
 • pozostajacym w zwiazku malzenskim czesc roku (rozwodnik, osoba pobierajaca sie, w stosunku do której orzeczono separacje),
 • pozostajacym w zwiazku malzenskim, jezeli malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci.

Prawo do ulgi przysluguje natomiast rodzicom zarabiajacym w roku podatkowym nie wiecej niz 112.000 i pozostajacym caly rok w zwiazku malzenskim, a takze osobie, która nie bedac w zwiazku malzenskim przez caly rok spelnia warunki, by uznac ja za osobe samotnie wychowujaca dziecko (faktycznie samotnie wychowuje dziecko bedac panna, kawalerem, wdowa, wdowcem, rozwódka, rozwodnikiem, osoba, której malzonek zostal pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa kare pozbawienia wolnosci).

Za dochody, które nalezy brac pod uwage, uwaza sie dochody uzyskane lacznie w danym roku podatkowym, do których maja zastosowanie:

 • skala podatkowa (podatek 18 i 32%, czyli wszystkie podstawowe tytuly zarobkowania),
 • podatek liniowy 19%, czyli wykazywanych standardowo na PIT-36L (mimo, ze podatnik od dochodów opodatkowanych w ten sposób nie odliczy ulgi, to dochody tego rodzaju do limitu musi doliczyc),
 • dochody ze zbycia akcji, udzialów w spólkach i pochodnych papierów wartosciowych oraz praw z nich wynikajacych (czyli wykazywanych standardowo na PIT-38).

Sumowac nalezy kwote dochodów z powyzszych tytulów, czyli wartosc uprzednio obnizona o przyslugujace koszty uzyskania przychodów. Sume powyzszych dochodów pomniejsza sie dodatkowo o kwote skladek ZUS:

 • okreslonych w ustawie z dnia 13 pazdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczen spolecznych:
  • zaplaconych w roku podatkowym bezposrednio na wlasne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim wspólpracujacych,
  • potraconych w roku podatkowym przez platnika ze srodków podatnika, z tym ze w przypadku podatnika osiagajacego przychody okreslone w art. 12 ust. 6, tylko w czesci obliczonej, w sposób okreslony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegajacego opodatkowaniu
  odliczenie nie dotyczy skladek, których podstawe wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz skladek, których podstawe wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku:
  • zaplaconych w roku podatkowym ze srodków podatnika na obowiazkowe ubezpieczenie spoleczne podatnika lub osób z nim wspólpracujacych, zgodnie z przepisami dotyczacymi obowiazkowego ubezpieczenia spolecznego obowiazujacymi w innym niz Rzeczpospolita Polska panstwie czlonkowskim Unii Europejskiej lub w innym panstwie nalezacym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej

Po takiej operacji kwote nalezy porównac z wartoscia 56.000 zl/112.000 zl.

Wartosc odliczenia - ilosc dzieci

Odliczenie w kwocie wyzszej niz podstawowa (92,67 zl miesiecznie) przysluguje podatnikowi, który co najmniej przez jeden dzien roku podatkowego wykonywal wladze, pelnil funkcje lub sprawowal opieke, w stosunku do wiecej niz jednego dziecka.

Kwota odliczenia rosnie wraz z iloscia posiadanych dzieci. Przy pierwszym i drugim dziecku kwota ta jest równa (ewentualnie – przy pierwszym dziecku wynosi zero ze wzgledu na wartosc dochodów rodziców), przy trzecim i czwartym wzrasta, a przy kolejnych wynosi tyle samo, co przy czwartym dziecku.

Prawo do ulgi przysluguje niezaleznie na kazde dziecko co oznacza, ze kwoty te nalezy koncowo sumowac.

Za kazde kolejne dziecko w danym miesiacu przysluguja rózne wartosci kwoty ulgi. Nie jest tak, ze przy 4 dzieci przysluguje równa „podwyzszona” kwota ulgi na kazde dziecko. W takim przypadku kwota podwyzszona przysluguje na 4 dziecko, nizsza na 3 dziecko, a jeszcze nizsza na 1 i 2 dziecko.

Kwota ulgi przysluguje miesiecznie co znaczy, ze w przypadku osiagniecia przez któres z dzieci pelnoletniosci lub 25 lat w trakcie roku za dalsza czesc roku przyslugiwac bedzie kwota w nizszej wysokosci równiez z tytulu pozostalych dzieci.

Skladam deklaracje

Z ulgi korzystamy wypelniajac zalacznik PIT-O oraz odpowiednia glówna deklaracje podatkowa (PIT-36, PIT-37). Ulge odliczamy od podatku, a nie od dochodu.

W zeznaniu podatnik podac musi liczbe dzieci i ich numery PESEL, a w przypadku braku tych numerów - imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Na zadanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej podatnik jest obowiazany przedstawic zaswiadczenia, oswiadczenia oraz inne dowody niezbedne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególnosci:

 • odpis aktu urodzenia dziecka;
 • zaswiadczenie sadu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • odpis orzeczenia sadu o ustaleniu rodziny zastepczej lub umowe zawarta miedzy rodzina zastepcza a starosta;
 • zaswiadczenie o uczeszczaniu pelnoletniego dziecka do szkoly.

2013-11-12