HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Planowanie urlopów wypoczynkowych

Pytanie

Czy jest obowiazek planowania urlopów wypoczynkowych?

2013-11-22

Odpowiedź

Wedlug art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny byc udzielone zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca.
Pracodawca nie musi ustalac planu urlopów, jezeli zakladowa organizacja zwiazkowa wyrazila na to zgode. Równiez moze nie tworzyc planu urlopów, jezeli u Pracodawcy nie ma takiej organizacji. W takich przypadkach Pracodawca ustala termin urlopu z pracownikiem.

Plany urlopów tworzy sie zwykle pod koniec roku kalendarzowego i uwzglednia sie terminy proponowane przez pracowników oraz koniecznosc normalnego funkcjonowania zakladu pracy. Plany moga byc roczne, pólroczne oraz kwartalne.

Wazne!

Pracodawca planujac urlop przyslugujacy wymiar urlopu pracownika, powinien pomniejszyc o 4 dni urlopu na zadanie (art 167 KP).

W planie urlopów uwzglednia sie te urlopy, do jakich pracownik ma prawo oraz te urlopy, do jakich pracownik nabedzie prawo w trakcie okresu, na który ten plan jest sporzadzony. Nalezy równiez brac pod uwage dodatkowe urlopy przyslugujace niektórym pracownikom na podstawie odrebnych przepisów.
Plan urlopów powinien zostac przekazany pracownikom i nie ma tutaj szczególnej formy sposobu przekazania tej informacji.
Nie ma tez koniecznosci dostarczania go w sposób indywidualny kazdemu pracownikowi.

Wazne!

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy nalezy pracownikowi udzielic do 30 wrzesnia nastepnego roku kalendarzowego.
Urlop na zadanie mozna udzielic w dowolnym terminie - takze po 30 wrzesnia. Takie stanowisko równiez prezentuje Panstwowa Inspekcja Pracy.

2013-11-23