HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Okres wypowiedzenia

Pytanie

Pracownik zatrudniony dluzej niz 3 lata kalendarzowe (umowa o prace na czas nieokreslony) zlozyl nam wypowiedzenie 25.10 (piatek) – jak prawidlowo wyliczyc mu okres wypowiedzenia, kiedy uplynie?

2013-11-22

Odpowiedź

Art.36 kodeksu pracy okresla okres wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreslony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreslony jest uzalezniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi :

  • 2 tygodnie, jezeli pracownik byl zatrudniony krócej niz 6 miesiecy
  • miesiac, jezeli pracownik byl zatrudniony co najmniej 6 miesiecy
  • miesiace, jezeli byl zatrudniony co najmniej 3 lata

Strony moga po dokonaniu wypowiedzenia umowy o prace ustalic wczesniejszy termin wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy obejmujacy tydzien lub miesiac albo ich wielokrotnosc konczy sie odpowiednio w sobote lub w ostatnim dniu miesiaca.
Przepisy kodeksu pracy okresla tez dlugosc okresu wypowiedzenia i moment jego zakonczenia. Sad Najwyzszy stwierdzil, iz okres wypowiedzenia umowy o prace, oznaczony w miesiacach, rozpoczyna sie z pierwszym dniem miesiaca, a nie z dniem zlozonego przed rozpoczeciem tego okresu oswiadczenia woli o rozwiazaniu umowy o prace (Wyrok z 8 listopada 1988 r(I PRN 48/88)).

W opisanej sytuacji pracownik który zlozyl wypowiedzenie umowy o prace 25.10 jest w okresie wypowiedzenia który trwa od 01.11 do 31.01. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiace.

2013-11-23