HELP - Biuro Rachunkowe Warszawa Ochota

Kalkulacja proporcji od 2014 roku

Pytanie

Czy sa zmiany przy wyliczaniu proporcji w 2014 roku?

2013-11-22

Odpowiedź

Od 01.01.2014 roku podatnicy nie powinni uwzgledniac przy wyliczaniu proporcji VAT wewnatrzwspólnotowego nabycia towaru oraz importu towarów lub uslug.

Zmienia sie definicja obrotu, art. 29 zostaje skreslony z ustawy o VAT i dopisany art. 29a.
Obrót utozsamia sie ze sprzedaza przez podatnika.
Nalezy pamietac, ze po pierwszym stycznia do wyliczenia proporcji nie uwzglednia sie tranzakcji zakupu opodatkowanych przez nabywce.

2013-11-22