Zmiany dla spółek osobowych od 2014 roku
Czy są zmiany od 2014 roku dla spółek osobowych ?

Pytanie zgłoszone: 2013-11-15 11:27:12

Odpowiedź biura

Od 2014r roku, spółki osobowe SK komandytowe oraz SKA komandytowo-akcyjne stracą na podatkach.

Od 2014 roku zrównane zostają zasady opodatkowania dochodu ww. spółek, z dochodami spółek kapitałowych w zakresie dwufazowość opodatkowania:

  • opodatkowanie rzeczywiście wypracowanego dochodu od udziałów w zyskach spółki, oraz wypłaty z zysku w przypadku komplementariusza

Od 2014 r. jedyną spółką osobową prawa handlowego, która nie będzie miała ww. dwufazowego opodatkowania będzie – spółka jawna oraz spółka cywilna.

Co zatem z opodatkowaniem akcjonariuszy i komandytariuszy SKA i SK?

Z dniem 1 stycznia 2014 r. wspólnicy ww spółek będą opłacać 19% podatku od wypłaconych dywidend czyli zysków oraz 19% podatek dochodowy! Oczywiście mowa o akcjonariuszach w SKA i komandytariuszach w SK.

Mamy możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od wypłaconych dywidend o ile komandytariuszem jest (będzie) spółka kapitałowa. Ustawa CIT reguluje ten przepis i warunek do zastosowania zwolnienia to 10% udział w kapitale zakładowym oraz utrzymanie min 2 lata tych udziałów


Ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 21:05:01


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+