Zawieszenie działalności gospodarczej a obowiązek prowadzenia ksiąg.
Czy zawieszając działalność gospodarczą mam obowiązek prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-04 12:18:08

Odpowiedź biura

Tak

Obowiązek ten istnieje pomimo zawieszenia działalności gospodarczej.
Oczywiście obowiązek ten występuje w ograniczonym zakresie. Należy pamiętać, że przedsiębiorca w trakcie zawieszenia działalności:

  • ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów
  • ma prawo przyjmować należności lub obowiązek regulować zobowiązania powstałe przed datą zawieszenia działalności gospodarczej
  • ma prawo zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
  • ma prawo, a raczej obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych, administracyjnych związanych z działalnością gospodarczą wykonywaną przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  • ma prawo osiągać przychody finansowe także z działalności prowadzonej przed zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej
  • może zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia KPIR w zakresie wynikającym z korzystania z powyższych praw i obowiązków. W prowadzonej księdze zostaną wykazane te zdarzenia, które podatnik ma prawo lub obowiązek rozliczyć podczas zawieszenia działalności. Takim obowiązkiem jest np. spis z natury.


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-06 20:19:30


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+