Wynagrodzenie chorobowe po ukończonym 50-tym roku życia.
Wynagrodzenie chorobowe.Skończyłem właśnie 50 lat.Jak zostanie mi naliczone wynagrodzenie?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-05 11:17:01

Odpowiedź biura

Za pierwsze 14 dni zwolnienia chorobowego otrzyma Pan wynagrodzenie 80% podstawy wymiaru.

Od 15 dnia otrzyma Pan już zasiłek chorobowy płatny 80% podstawy wymiaru. Gdyby w tym czasie był Pan w szpitalu zasiłek zmniejsza się do 70% podstawy wymiaru.

Jeżeli przyczyną niezdolności do pracy jest wypadek przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy albo choroba zawodowa, a także jeżeli niezdolność do pracy powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów albo zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów - zasiłek chorobowy przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu).

Podstawa wymiaru to nic innego, jak przeciętne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi w okresie 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy albo z faktycznego okresu zatrudnienia za pełne kalendarzowe miesiące, jeżeli niezdolność do pracy powstała przed upływem tego okresu. Do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przysługującego pracownikowi przyjmuje się przychód stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe, po odliczeniu potrąconych przez pracodawcę składek na ubezpieczenia społeczne


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-06 21:09:57


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+