Wymiar urlopu wypoczynkowego
Jak prawidłowo ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

Pytanie zgłoszone: 2013-11-18 21:49:46

Odpowiedź biura

Podstawowym prawem pracownika jest prawo do urlopu wypoczynkowego. Pracownik takiego prawa zgodnie z kodeksem pracy nie może się zrzec.

Pracownik podejmując pracę po raz pierwszy w roku kalendarzowym uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego mu za pełen rok kalendarzowy.

Długość urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy i zasadniczo może wynosić 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, bądź 26 dni - jeżeli pracuje on od co najmniej 10 lat. Kodeks pracy przewiduje również, że przy obliczaniu wymiaru urlopu uwzględnia się okresy pobieranej nauki:

  • zasadnicza lub zawodowa szkoła według czasu nauki nie więcej jednak niż 3 lata
  • średniej szkoły zawodowej według czasu nauki nie więcej niż 5 lat
  • średniej szkoły ogólnokształcącej 4 lata
  • szkoły policealnej 6 lat
  • szkoły wyższej 8 lat

Należy pamiętać że pracownik powinien nam przedłożyć stosowne świadectwa szkolne i świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy. Na podstawie tych dokumentów możemy poprawnie wyliczyć wymiar urlopu wypoczynkowego i zaprowadzić kartę urlopową.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Pamiętać należy jednak że niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przykład

Pracownik zatrudniony jest od 1.10.2013 roku , przysługuje mu wymiar urlopu 20 dni.
Ile dni urlopu przysługuje mu w 2013 roku?
20 dni / 12 miesięcy = 1.66 dnia x 2 miesiące roku 2013 = 3.33; zaokrąglamy w górę.
Pracownikowi przysługują 4 dni urlopu wypoczynkowego za rok 2013.


Ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 20:58:55


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+