Pracowałam u rodziców. Co z preferencyjną składką ZUS?
Byłam zatrudniona w firmie taty jako osoba współpracująca, obecnie zamierzam otworzyć swoją własną działalność gospodarczą. Czy mam prawo skorzystać z preferencyjnej składki ZUS?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-04 16:15:36

Odpowiedź biura

Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy o ZUS, osoby prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 w/w ustawy osoby, które podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu obowiązkowo podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu.

Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne dla osób prowadzących działalność gospodarczą (art. 11 ust. 2).
Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe zawsze nawet, jak powstaje zbieg ubezpieczeń, czyli np. osoba ma działalność gospodarczą i zatrudniona jest na umowę o pracę (art. 66 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Kod zgłoszenia do ZUS: 057000

Zgodnie z art. 18a podstawą do wyliczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesiącach prowadzonej działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Jest tu jednak wyjątek.
Przepis art. 18a nie ma zastosowania do osób, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą
  • wykonują działalność na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego, przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Podstawą do obliczenia ubezpieczenia zdrowotnego to zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Ponieważ współpraca przy prowadzeniu działalności gospodarczej członka rodziny nie jest równoznaczne z prowadzeniem działalności gospodarczej, może Pani skorzystać z obniżonej podstawy składek na ubezpieczenie społeczne pod warunkiem, że nie będzie Pani świadczyć usług na rzecz taty.


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-06 20:38:31


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+