Planowanie urlopów wypoczynkowych
Czy jest obowiązek planowania urlopów wypoczynkowych?

Pytanie zgłoszone: 2013-11-22 20:32:43

Odpowiedź biura

Według art. 163 § 1 kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielone zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca.
Pracodawca nie musi ustalać planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Również może nie tworzyć planu urlopów, jeżeli u Pracodawcy nie ma takiej organizacji. W takich przypadkach Pracodawca ustala termin urlopu z pracownikiem.

Plany urlopów tworzy się zwykle pod koniec roku kalendarzowego i uwzględnia się terminy proponowane przez pracowników oraz konieczność normalnego funkcjonowania zakładu pracy. Plany mogą być roczne, półroczne oraz kwartalne.

Ważne!

Pracodawca planując urlop przysługujący wymiar urlopu pracownika, powinien pomniejszyć o 4 dni urlopu na żądanie (art 167 KP).

W planie urlopów uwzględnia się te urlopy, do jakich pracownik ma prawo oraz te urlopy, do jakich pracownik nabędzie prawo w trakcie okresu, na który ten plan jest sporządzony. Należy również brać pod uwagę dodatkowe urlopy przysługujące niektórym pracownikom na podstawie odrębnych przepisów.
Plan urlopów powinien zostać przekazany pracownikom i nie ma tutaj szczególnej formy sposobu przekazania tej informacji.
Nie ma też konieczności dostarczania go w sposób indywidualny każdemu pracownikowi.

Ważne!

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy należy pracownikowi udzielić do 30 września następnego roku kalendarzowego.
Urlop na żądanie można udzielić w dowolnym terminie - także po 30 września. Takie stanowisko również prezentuje Państwowa Inspekcja Pracy.


Ostatnia modyfikacja: 2013-11-23 20:17:15


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+