Opieka nad dzieckiem a działalność gospodarcza
Czy osoba prowadząca działaność gospodarczą ma prawo do urlopu wychowawczego?

Pytanie zgłoszone: 2013-11-16 10:12:41

Odpowiedź biura
Ważna zmiana

Teraz budżet Państwa sfinansuje składki za wszystkich rodziców bez względu na formę zatrudnienia.

Nowelizacja przepisów stanowi że w przypadku osób, które mają co najmniej półroczny staż ubezpieczeniowy, budżet Państwa będzie finansował składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i zdrowotne. Dotychczas osoby takie sprawujące opiekę nad dziećmi korzystały z "zawieszenia działalności" na ten okres.

WAŻNE

Prawo do objęcia ubezpieczeniami przysługuje podczas sprawowania opieki nad dzieckiem własnym, małżonka lub przysposobionym przez okres:

  • do 3 lat, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia
  • do 6 lat, w przypadku dzieci chorych wymagających opieki rodzica nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat

Osoba która sprawuje opiekę nad dzieckiem powinna złożyć stosowne oświadczenie w ZUS.


Ostatnia modyfikacja: 2013-11-19 20:51:55


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+