Okres wypowiedzenia
Pracownik zatrudniony dłużej niż 3 lata kalendarzowe (umowa o pracę na czas nieokreślony) złożył nam wypowiedzenie 25.10 (piątek) – jak prawidłowo wyliczyć mu okres wypowiedzenia, kiedy upłynie?

Pytanie zgłoszone: 2013-11-22 20:29:52

Odpowiedź biura

Art.36 kodeksu pracy określa okres wypowiedzenia umowy zawartej z pracownikiem na czas nieokreślony. Okres wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi :

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy
  • miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy
  • miesiące, jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata

Strony mogą po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę ustalić wcześniejszy termin wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia umowy obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.
Przepisy kodeksu pracy określa też długość okresu wypowiedzenia i moment jego zakończenia. Sąd Najwyższy stwierdził, iż okres wypowiedzenia umowy o pracę, oznaczony w miesiącach, rozpoczyna się z pierwszym dniem miesiąca, a nie z dniem złożonego przed rozpoczęciem tego okresu oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę (Wyrok z 8 listopada 1988 r(I PRN 48/88)).

W opisanej sytuacji pracownik który złożył wypowiedzenie umowy o pracę 25.10 jest w okresie wypowiedzenia który trwa od 01.11 do 31.01. Okres wypowiedzenia wynosi trzy miesiące.


Ostatnia modyfikacja: 2013-11-23 20:25:35


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+