Niedobór w towarach handlowych spowodowany przez pracownika
Czy pracownik, który spowodował zawiniony przez siebie niedobór w towarach handlowych może być obciążony tym niedoborem?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-02 12:10:58

Odpowiedź biura

Art.124 kodeksu pracy stanowi, że pracownik któremu powierzono pieniądze, kosztowności, narzędzia i inne mienie, co do którego miał obowiązek się rozliczyć, a tego nie zrobił - odpowiada w pełnej wysokości za szkodę w tym mieniu.

Należy tez pamiętać, że pracownik może uwolnić się od tej odpowiedzialności jeśli wykaże, że szkoda powstała z przyczyn od niego niezależnych, a w szczególności wskutek niezapewnienia przez pracodawcę warunków umożliwiających zabezpieczenia powierzonego mienia.


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-06 20:03:07


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+