Choroba w okresie urlopu bezpłatnego.
Zostałam skierowana na przymusowy urlop bezpłatny, kierownik zakładu stwierdził, że nie ma zamówień i wysłał na miesięczny urlop bezpłatny. W trakcie tego urlopu zachorowałam. Czy mam prawo do wynagrodzenia chorobowego?

Pytanie zgłoszone: 2014-01-05 20:10:29

Odpowiedź biura

Nie

Pracodawca nie ma prawa przymusowo nakazać wykorzystanie urlopu bezpłatnego.

Art. 174 kodeksu pracy stanowi, że urlop bezpłatny może być udzielony tylko na pisemne żądanie pracownika po złożeniu przez niego pisemnego wniosku. Pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia, nie odprowadza też składek na ubezpieczenia za tego pracownika. Pracownik w tym okresie nie ma prawa do wynagrodzenia i ma przerwę w świadczeniu pracy.

Zgodnie z art. 12 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności w pracy przypadający podczas urlopu bezpłatnego.

Reasumując
Jeśli pracodawca jest w posiadaniu Pani wniosku o urlop bezpłatny, nie ma Pani prawa do jakichkolwiek świadczeń.


Ostatnia modyfikacja: 2014-01-06 22:25:56


 

   Nowa porada księgowa
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane

Biuro HELP na Twitterze

Google+